Mestaripolku-hanke

Tärkeä arvo mestarikillan toiminnassa on osaamisen siirtyminen uusille tekijäpolville.
Keski-Suomen mestarikilta on asiantuntijaorganisaationa mukana Mestaripolkua rakentamassa -hankkeessa. Hanke jatkuu helmikuun 2023 loppuun saakka.

Projekti mestarikilta

Mestaripolkua rakentamassa -hankkeen (ESR) tavoitteena on lisätä ammatillisesta perustutkinnosta valmistuvien kiinnostusta hakeutua ammattitutkinto-opintoihin sekä edistää siirtymistä työelämästä ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutukseen.  Hankkeessa opiskelijoita tukevat Mestarikiltojen ammattilaiset luoden monipuolisen osaajaverkoston yhdessä oppilaitoksen kanssa.

Hankkeen aikana rakennetaan kaksi Mestaripolku-mallia: ohjausmalli perustutkinnosta ammattitutkintoon sekä toimintamalli työelämästä ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.
Hankkeen myötä lisätään yritysten ja työyhteisöjen ohjausosaamista, vahvistetaan työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjausta ja opiskelijan ammatillisen kasvun mentorointia.

Mestaripolkua rakentamassa -hankkeen vaikutuksesta ohjatummat siirtymät ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon lisäävät työmarkkinoilla syvemmän ammattitaidon hankkineita työnhakijoita ja työntekijöitä. Oppilaitokset saavat uudenlaisen ohjaus- ja toimintamallin käyttöönsä.

Mestaripolkua rakentamassa -hanketta (ESR) toteuttavat Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja
Turun Aikuiskoulutuskeskus yhteistyökumppaneina Keski-Suomen Mestarikilta, Turun Mestari- ja
Kisällikilta sekä Mestarikiltaneuvosto. Toteutusaika 1.3.2020–28.2.2023.