Keski-Suomen Mestarikilta

Keski-Suomen Mestarikilta on yli 40 vuotta vanha yhdistys, joka toimii koko vanhan Keski-Suomen läänin alueella. Mestarikiltojen valtakunnallinen yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö on mestarikiltaneuvosto, joka on Suomen Yrittäjien jäsenjärjestö.                 

Yhdistykseen voi sääntöjen mukaan liittyä jäseneksi jos henkilö on suorittanut erikoisammattitutkinnon (mestaritutkinto) tai ammattitutkinnon (kisällitutkinto).

Tutkintoja on eri aloilta yli kaksisataa.

Keski-Suomen Mestarikillassa on tällä hetkellä noin viisikymmentä mestaria ja kisälliä noin kymmeneltä eri ammattialalta. Jäsenistö koostuu yrittäjistä sekä palkkasuhteessa olevista henkilöistä.

Keski-Suomen Mestarikillan toiminnan kulmakivet ovat seuraavat:

 • edistää korkeaa ammattitaitoa
 • pitää yllä mestarien ja kisällien arvostusta
 • edistää kädentaitoja ja yrittäjyyttä
 • edistää kädentaitojen ja ammatillisen koulutuksen arvostusta

 

Valtakunnallinen mestarikilta osoite

http://www.yrittajat.fi/mestarikiltaneuvosto/

Mestarin eettiset ohjeet

Mestarinkirjan saaneena lupaan

 • kunnioittaa mestari- ja kisälliperinteitä,
 • tehdä osuuteni mestareiden arvostuksen ylläpitämiseksi,
 • kehittää jatkuvasti omaa ammattitaitoani,
 • arvostaa myös muiden ammattien osaajia,
 • säilyttää luottamukselliset suhteet asiakkaaseen,
 • antaa asiakkaalle vain laadukkaita töitä tai palveluja,
 • hinnoitella työ ja palvelut kohtuullisesti,
 • ottaa huomioon työn tekemisessä sekä raaka- ja tarveaineiden käyttämisessä ympäristön asettamat vaatimukset,
 • huolehtia omalta osaltani ammattitaidon siirtymisestä seuraaville sukupolville,
 • noudattaa maan lakeja ja asetuksia sekä muutoin hyviä tapoja.

 


www.yrittajat.fi/keskisuomi